Välkommen till
Familjedaghemmen Nyckelpigorna i Viby

 


Utomhusmatematik

Barnen är indelade i grupper efter ålder: 1 – 2 år, 3 – 4 år och 5 år

Vad är utomhusmatematik?

Vi leker och lär matematik ute. Utomhuspedagogik är praktisk inlärning med hela kroppen och alla sinnen.

Vi vill ta med barnen ut i naturen för att ge dem upplevelser och kunskap. Om kunskap knyts till en egen upplevelse tillsammans med andra blir den meningsfull och lättare att komma ihåg.

I naturen får vi med rörelse, samarbete och upptäckarglädje på ett naturligt sätt. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse samt stimulera deras vilja att lära.

Genom olika lekar stimuleras barnens förmåga att samarbeta och lösa problem.

Matematik är mycket mer än bara siffror. Matematik handlar om självförtroende och fantasi. Att lita på sin förmåga och lösa olika typer av problem. I matematiken ingår många begrepp som det gäller för barnen att lära sig och förstå.

Vi arbetar med:
 • Jämförelseord
 • Antal
 • Volym
 • Vikt
 • Längd
 • Lägesord
 • Tidsord
 • Geometriska former
 • Ordningstal
 • Siffror m.m.
bild
 
bild
Allt detta lär vi med olika:
 • Sagor
 • Lekar
 • Ramsor
 • Sånger
 • Uppdrag