Välkommen till
Familjedaghemmen Nyckelpigorna i Viby

 


Rytmik & Rörelse

Barnen är indelade i grupper efter ålder: 1 – 2 år, 3 – 4 år och 5 år


Barn som rör på sig arbetar med alla sina sinnen. Barn som använder alla sina sinnen kan också kommunicera bättre.

Vi arbetar för att barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga
och kroppsuppfattning.

Detta tränar vi genom: