Välkommen till
Familjedaghemmen Nyckelpigorna i Viby

 


Skogsmulle - Skogsknytte - Skogsknopp

Friluftsfrämjandets äventyr i skogen för barn 1 – 5 år

Vi går ut på Järvafältet till "vår mulleskog" med ryggsäckarna på ryggen och stövlarna på fötterna. I ryggsäcken har vi smörgås, varm dryck och sittunderlag. Efter lite "upptäcktsfärder" i naturen, lek och sång smakar alltid matsäcken gott! Varje gång har vi ett tema t.ex. bär, svamp, kottar & frön, flyttfåglar, myrstacken, grodor & paddor …
Svårighetsgraden är anpassad efter barnens ålder.

Vi är utbildade ledare i Friluftsfrämjandet.
 

Skogsmulle för 5 åringar

Genom att uppleva med alla sinnen, samla, jämföra och
sortera lär sig barnen iaktta och upptäcka naturens mångfald.

Skogsmulle lever i skogen och är djurens och barnens vän.
Skogsmulle är en lek- och sagofigur som kan prata med djuren och därför kan han berätta om allt som händer i skogen.
Han lär barnen att trivas och ha roligt i skogen.
Hans budskap är att vi ska vara aktsamma om det som lever och växer. Vi ska inte skräpa ner i naturen och förstöra den.
 


Skogsknytte för 3 - 4 åringar

Barnens begreppsvärld vidgas genom lekar och upplevelser i naturen.

Att följa stigen över ängen kan vara ett riktigt äventyr. Gräset är väldigt högt när man är kort, och den lilla dungen där borta känns som en urskog. Vägen korsas av ivriga myror och kanske någon hoppig liten groda.
 


Skogsknopp för 1 – 3 åringar

Att ha väldigt korta ben är inte självklart en nackdel när man ska upptäcka naturen. Det blir bra mycket närmare ner till taggiga kottar och spralliga myror. Och mossan är mjuk när man trillar.

Livets stora frågor
Kan man äta myror? Hur luktar en grankotte? Hur känns det att gömma sig i höstlöv? Många av livets stora frågor hittar sina svar hos skogsknopparna.

mulle
knytte
knopp