Välkommen till
Familjedaghemmen Nyckelpigorna i Viby

 


5-årsklubben

Skolförberedande

I femårsåldern har barn ett väldigt stort intresse av att lära. Året innan barnen börjar skolan, går man på "5-års".
Vi vill lära barnen goda arbetsvanor vilket innebär:

Sitta still och lyssna
Vänta på sin tur
Ta instruktioner
Arbeta koncentrerat
Respektera andras behov av arbetsro
Genomföra och avsluta ett arbete
Våga tala i grupp

I 5-årsklubben arbetar vi under höstterminen med JAG-utveckling, t.ex. jag, min familj, våra sinnen, kost, hygien. Något vi också pratar ofta om är hur man är en bra kompis och vän.
Vårterminen inleder vi med begreppsbildning, t.ex. färg och form, tidsbegrepp, klockan, rumsuppfattning osv.
En heldagsutflykt till Skansen gör vi också tillsammans. Då får gärna de föräldrar som vill och har möjlighet följa med. Det brukar vara en uppskattad dag.
Alla barns 5-årsarbeten dokumenteras och sparas i egen pärm som barnen får med sig hem sista dagen.