Välkommen till
Familjedaghemmen Nyckelpigorna i Viby

 


Nyckelpigorna i Viby består av fyra familjedaghem. Vi tar emot barn i åldrarna 1-6 år. Hemma hos oss får barnen vistas i en lugn hemmiljö i en mindre barngrupp. Varje dag träffas vi ute för gemensamma aktiviteter och då får barnen umgås i en större grupp. Vi arbetar friluftsinriktat, vi är ute mycket varje dag både i närområdet och på Järvafältet. I skogen finns mycket att se, upptäcka och lära, skogen är även en härlig lekplats! Den varma årstiden tar vi ofta med lunch och mellanmål och stannar ute hela eller stora delar av dagen.

Det är viktigt att vi har roligt tillsammans, att vi har tid att lyssna och att alla barn känner sig ”sedda”. Vi arbetar för att alla barn ska bli trygga, självständiga, få stärkt självkänsla, utveckla sin empatiska förmåga, öka sin miljömedvetenhet och känna gemenskap i både liten och stor grupp.
En god föräldrakontakt med rak kommunikation är också viktig för oss.
Vi har ett väl fungerande vikariesystem.

För att nå våra mål arbetar vi med:

Läs mer under fliken Verksamhet

Vi läser sagor – ritar & målar – pusslar & pysslar – bygger & skapar – leker & lär – sjunger & dansar -
bakar & smakar – badar & plaskar - undersöker & upptäcker – vi åker pulka & skridskor - vi är inne & ute …